قابل توجه مشتریان عزیز:

هنوز در مورد تمدید این طرح در سال 1394 اطلاعاتی در دست نداریم، اطلاع رسانی از طریق سامانه پیامکی انجام می شود